Stacionar Radon

Stacionar Radon se nalazi 100 metara od centra Niške banje, pored glavnog šetališta. Terapisjki blok - sala za individualne i grupne vežbe, sala za rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika, blok