Niška Banja

Arheološko nalazište Medijana nalazi se na nekadašnjem rimskom putu «Via militaris», današnjem E-80 (Niš-Sofija). Na području od 40 hektara, na kome se prostire ovaj lokalitet, možete videti ostatke žitnice, zanatskog centra, vila, termi, kao i vilu sa peristilom koja je ukrašena bogatim podnim mozaicima. Većina mozaika je sa geometrijskim i floralnim motivima, dok su dva mozaika sa figuralnim motivima glave Meduze i poluležeća figura rečnog/vodenog božanstva (pretpostavlja se Neptuna). U zgradi muzeja, na samom lokalitetu, možete videti neke od kamenih skulptura, predmeta koji su služili za svakodnevnu upotrebu (zdele, krčazi, lampe...), kao i ostatke olovnih cevi kojima je iz Niške Banje dopremana topla, lekovita voda. Deo rimskih kamenih skulptura – portreta rimskih božanstava, nakita, novčića i drugih upotrebnih predmeta pronađenih na Medijani možete videti i u Arheološkoj sali Narodnog muzeja u Nišu.

Pretraga

Video

Prognoza vremena

Ko je online?

Ukupno na vezi:

2

Na vezi u poslednja 24h:

237