Niška Banja

U Niškoj Banji postoje tri glavna izvora termalne, lekovite vode: Glavno vrelo, Suva banja i Školska česma. Od termalnih izvora Niške Banje potiče površinski vodotok banjske tople vode dužine oko 100 m, koji protiče kroz lepo uređen park, i ispred hotela „Radon“ na odseku bigrene terase, okomito pada preko ukrasno uređenog vodopada. Termalne vode radonskih oligomineralnih izvora Niške Banje sačinjavaju tri komponente: topla, hladna stalna i hladna povremena (bujično-kraška) komponenta. Vode termalnih radonskih oligomineralnih izvora, glavnog vrela i Suve banje su istog porekla, što se vidi po hemijskom sastavu, količini radijum emanacije, po temperaturi i mestu izbijanja. Voda iz izvora Niške Banje ističe kao mešavina tople i hladnih komponenata, od čije razmere zavisi njena izdašnost i temperatura. Lekovita mineralna voda u Niškoj Banji koristi se iz tri izvora različitih temperature i radioaktivnosti:

Glavno vrelo

Glavno vrelo je glavni banjski objekat sa prvobitnom rimskom kaptažom, izvedenom u vidu kupolastog bunara na steni oko 2,5 metra ispod površine terena, iz koje odozdo izbija topla voda i penje se pod vrh kupole (na koti 248,47). Spada među najizdašnije homeotermne srpske banjske izvore, sa minimalnim proticajem vode od 35 lit/sek i temperaturom vode od 38,2° - 38,5°S.

Suva banja

Pećinska terma Suva banja, okarakterisana je kao primer prividnog presušivanja vrela u kraškim terenima (otuda i potiče njen naziva). Objašnjava se bifurkacijom podzemnog toka koji hrani vrelo, bitnim procesom morfološko-hidrološke evolucije kraških terena. Ona dovodi do spuštanja vrela. Zbog takvog hidrotermalnog mehanizma ranije je ova snažna pećinska terma bila pseudoperiodski izvor, jer je za vreme niškog stanja ceo podzemni tok oticao kanalom i izbijao na nižim stalnim izvorima. Hidrotehnički je spuštanjem preliva, tj sifonskog lakta, za oko 70 metara ispod kote isticanja vrela, odnosno preko 40 metara ispod korita reke Nišave . Ovo vrelo spada u red radioaktivnih hipotermnih izvora čija je izdašnost vrela 25 lit/min sa temperaturom vode od 12° - 37°S,

Školska česma

Školska česma je vrelo čija je temperatura vode od 17° - 19°S. On spada među najradioaktivnije izvore vode u Srbiji - njena radiokativnost dostiže 36,36 - 54,70 M, zbog čega se voda sa ovog izvora koristi samo za piće. Zbog neujednačenog priliva vode sa vrela Suva banja 1958.izvršeno je dovođenje vode ovog vrela do Glavnog vrela i na tom sastavu ugrađen je privremeni razdeljivač za mešanje ovih dveju voda sa prelivom za suvišne vode. Time je omogućeno ujednačenje temperature vode između 39°S koliko iznosi na Glavnom vrelu i temperature vode Suve banje koja se kreće između 12° i 37°S. Preko tri odvoda razdeljivačem omogućeno je snabdevanje kupatila vodom sa tri temperature Višegodišnjim uporednim meteorološkihm i hidrološkim osmatranja konstatovano je da je termalna komponenta banjske vode stalna i po temperaturi i po izdašnosti, a da prome nastaju usled promenljivosti hladnih kraških komponenata, čije količine zavise od atmosferskih padavina u slivnom (sabirnom) području Suve Planine i Koritnika 7.2 0C). Pored vode, u terapijske svrhe koristi se gas radon (za inhalaciju)i bigar (za terapiju blatom).

Pretraga

Video

Prognoza vremena

Ko je online?

Ukupno na vezi:

2

Na vezi u poslednja 24h:

238